ცენტრის საბჭო

ნილ მაკფარლეინი

საბჭოს წევრი

ელ-ფოსტა: n.macfarlane@css.ge

მარინე ჩიტაშვილი

საბჭოს წევრი

(ცენტრის დირექტორი 2003-2013 წლებში)

ელ-ფოსტა: m.chitashvili@css.ge

სტივენ ჯონსი

საბჭოს წევრი

ენ ლონსდეილი

საბჭოს წევრი