დონორები/პარტნიორები

ცენტრის დონორები არიან:

დემოკტარიის განვითარების ეროვნული ფონდი, აშშ

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი თანამშრომლობს სხვადასხვა ევროპულ და ამერიკულ უნივერსიტეტებთან, კვლევით დაწესებულებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ინსტიტუტებთან. ცენტრის პარტნიორები არიან: