ორგანიზაციის CV

 1. 2021-2024 – „მედიატიზებული ევროკავშირი: ევროკავშირის შესახებ მედიით გაშუალებული დისკურსები და მათი რეპრეზენტაცია საზოგადოებრივ განწყობებში.” კონსორციუმის წევრები არიან: Dublin City University (კოორდინატორი), University of Nebrija Madrid, Tallinn University of Technology (TalTech), Center of Social Studies, University of Coimbra, Portugal, European Neighbourhood Council, Belgium, and Corvinus University of Budapest. დონორი: კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა, ჰორიზონტი 2020, ევროკომისია.
 2. 2020-2024 – ბაზრები: MARKETS: გაურკვევლობის, გამოწვევებისა და განვითარებადი ბაზრების სამომავლო შესაძლებლობების რუკების შედგენა: არაფორმალური ბარიერები, ბიზნეს გარემო და სამომავლო ტენდენციები აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიასა და შუა აზიაში. კონსორციუმის წევრები არიან: Dublin City University (კოორდინატორი), University College London, Maastricht University, Stockholm School of Economics in Riga, Helsingin Yliopisto, Leuven Catholic University, Tallinna Tehnikaülikool, University of Bremen. დონორი: კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა, მარი კლოდოვსკა კირის ინოვაციური ტრენინგების ქსელი, ევროკომია (MSCA-ITN-2019)
 3. 2019-2020 – ამერიკული მოდელის სადოქტორო განათლების განვითარება საქართველოში. დონორი: აშშ საელჩო, კურსდამთავრებულთა საგრანტო პროგრამა
 4. 2019-2021 – KnowEU: საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებში ევროინტეგრაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება. დონორი: ერაზმუს+ ჟან მონე აქტივობები, ევროკომისია
 5. 2019 – საქართველოს ეროვნული შრომის ბაზრის კვლევა. GICE Partnership-ის დაკვეთით.
 6. 2019 – ხონის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და დასაქმების ბაზრის საგანმანათლებლო საჭიროებების კვლევა. დონორი: DVV International
 7. 2019 – საქართველოს ახალგაზრდა ქალები ნატოსთვის. დონორი: ნატოს სახალხო დიპლომატიის პროგრამა
 8. 2019-2022 – ბოლონიის გამოწვევები: მაღალპროდუქტიული სამუშაო ძალა და უმაღლესი განათლება საქართველოში. დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 9. 2018-2021 – SHADOW: არაფორმალური ეკონომიკისა და ჩრდილოვანი პრაქტიკების შესწავლა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რეგიონში. კონსორციუმის წევრები არიან: Dublin City University (კოორდინატორი), Lunds University, University of Bucharest, Kyiv International Institute of Sociology Ltd, Levada Analytical Center, SIAR research and consulting, Stockholm School of Economics in Riga, JAHON OITISODIYOTI VA DIPLOMATIVA UNIVERSITETI, Tallinna Tehnikaülikool. დონორი: კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა, მარი კლოდოვსკა კირის ინოვაციური ტრენინგების ქსელი, ევროკომია (MSCA-RISE-2017)
 10. 2017-2021 – ევრაზიის დემოკრატიული უსაფრთხოების ქსელი. დონორი: National Endowment for Democracy
 11. 2017-2020 – ევროპეიზაციის შესახებ დისკურსები ვიზალიბერალიზაციის შემდგომ საქართველოში. დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 12. 2016-2018 – საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აკადემიურ სივრცეში. დონორი: ერაზმუს+ ჟან მონე აქტივობები
 13. 2017 – ექსპერტების/სტუდენტების ფორუმი: აზერბაიჯანი-საქართველოს ურთიერ6თობა: პოლიტიკური კაპიტალი და რეგიონული დინამიკა. დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 14. 2016-2017 – “უმაღლესი განათლების ამონაგების მიმართება შრომით ორიენტაციასა და კმაყოფილებასთან საქართველოში”. დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
 15. 2016 – საზაფხულო სკოლა – “ზეპირი ისტორია: საქართველოს წარსულის შესწავლა და ახალგაზრდა მეცნიერების მომზადება.” დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 16. 2016 – ევროპული ინტეგრაცია: სომხეთისა და საქართელოს პერსპექტივა. დონორი: გრიდრიხ ებერტის ფონდი
 17. 2016 – სამეცნიერო კონფერენცია – “ევროპული ღირებულებები და იდენტობა: ევროპეიზაციის მრავალი განზომილება”. დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 18. 2015-2016 – ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოს მაგალითზე. დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
 19. 2015-2016 – ტრამვა-სენსიტიური გარემოს კვლევა ქართულ სკოლებში. კვლევა ხორციელდება ა(ა)იპ “ფელიქსის” დაკვეთით
 20. 2015-2016 – პოლიტიკის ნარკვევების მომზადება თემებზე: ეროვნული უმცირესობები და ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა; საარჩევნო სისტემები და ეროვნული უმცირესობები; და სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაცია ეროვნული უმცირესობების რეგიონებში. კვლევა ხორციელდება  „ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავაპალრტიული დემოკრტატიისათვის – საქართველოს ოფისის“ დაკვეთით.
 21. 2015 – სომეხი და ქართველი ახალგაზრდების აღქმები სომხეთსა და საქართველოს შორის მიმდინარე პოლიტიკის შესახებ: მითი და რეალობა. პროექტი ხორციელდება სომხეთის პოლიტიკური მეცნიერების ასოციაციასთან თანამშრომლობით. დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი 
 22. 2014-2019 – “კასპიის გარშემო: სადოქტორო ტრენინგი მომავალი ექსპერტებისთვის კასპიის რეგიონის განვითარებასა და თანამშრომლობის საკითხებზე”. პროექტი ხორციელდება შემდეგ ორგანზიაციებთან თანამშრომლობით: დუბლინის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (კოორდინატორი), ბრემენის უნივერსიტეტი, სენტ ენდრიუს უნივერსიტეტი, გენტის უნივერსიტეტი, ოქსფორდი ბრუკსის უნივერსიტეტი, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, კოიმბრას უნივერსიტეტის სოციალური კვლევების ცენტრი, საერთაშორისო ურთიერთობების ფინური ინსტიტუტი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის განვითარების ცენტრი, კიმაჯის განვითარების კვლევების ცენტრი, ლევადას ცენტრი, აინურას კვლევა, ტრანზიშენს ონლაინ, ჩინეთის რენმინის უნივერსიტეტი, ჯავაჰარლარ ნერუს უნივერსიტეტი, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, მოსკოვის უმაღლესი ეკონომიკის სკოლა, მარმარას უნივერსიტეტი, ჰანიანგის უნივერსიტეტი. დონორი: მარი სკლადოვსკა კურის ინოვაციური ტრენინგების ქსელი. გრანტის ნომერი: 642709 — CASPIAN — H2020-MSCAITN-2014
 23. 2014-2015 – უმაღლესი განათლების პროგრამების ეფექტურობის განსაზღვრა კარიერული განვითარებისთვის: სოციალურ მეცნიერებებში აკადემიური პროგრამებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა. დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
 24. 2014-2016 – პოლიტიკური და პოპულარული დირსკუსები ევროპეიზაციის შესახებ საქართველოში. დონორი: შვეიცარია-კავკასიის აკადემიური ქსელი (ASCN)
 25. 2014-2016 – ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია. დონორი: შვეიცარია-კავკასიის აკადემიური ქსელი (ASCN)
 26. 2014 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ერთიანი ინფორმაციული ჩარჩოს მომზადება და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის დაფუძნების ხელშეწყობა. დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
 27. 2014 – საერთაშორისო კონფერენცია “საქართველო თანამედროვე მსოფლიოში”. დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 28. 2014-2016 – განმარტებითი ლექსიკონი-ცნობარი სოციალურ მეცნიერებებში: ფსიქოლოგია, გენდერი, გამოყენებითი სტატისტიკა, საჯარო პოლიტიკა და მართვა. დონორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 29. 2014 – გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა დასაქმებაში. პარტნიორი ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლის“ პროექტში. დონორი: USAID 
 30. 2014 – ქართულ-სომხური ურთიერთობები: გამოწვევები და შესაძლებლობები ორმხრივი თანამშრომლობისთვის. დონორი: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი
 31. 2013 – საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ქალების საჭიროებებისა და პრიორიტებების კვლევა. დონორი: UN Women IAGE Programme
 32. 2013 – სასკოლო განათლების გამოყენება ახალგაზრდებში გენდერულად სენსიტიური დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებისთვის. დონორი: ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდი
 33. 2012-2013 – საქართველოში არსებული არასამთავრობო ქალთა ორგანიზაციების მუშაობისა და სამუშაო სტრუქტურის შეფასება. დონორი: ფონდი კვინა ტილ კვინა 
 34. 2012-2013 – სტივენ ჯონსის წიგნის  “საქართველოს პოლიტიკური ისტორია დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე” თარგმნა და გამოცემა. დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის პროგრამა.
 35. 2012-2014 – გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა. დონორი: შვეიცარია-კავკასიის აკადემიური ქსელი (ASCN)   
 36. 2012-2013 – უილიამ კეილორის წიგნის “მეოცე საუკუნის მსოფლიო: საერთაშორისო ისტორია 1900 წლიდან” თარგმნა და გამოცემა. დონორი: აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ფედერალური დახმარების ჯილდო. ნომერი:  S-GE800-12GR-064
 37. 2011-2012 – საჯარო პოლიტიკის, საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების, განათლების, გენდერული თანასწორუფლებიანობის მონაცემებზე დაფუძნებული სამეცნიერო და გამოყენებითი კვლევები. დონორი: საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი “ქართუ”
 38. 2010-2012 – საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება და დინამიკა საქართველოში: ბლოგპოსტებისა და სოციალური ქსელების კვლევა. დონორი: შვეიცარია-კავკასიის აკადემიური ქსელი (ASCN)
 39. 2009-2013 – საერთაშორისო სადოქტორო და სამაგისტრო პროგრამების განვითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. დონორი: OSF HESP. პროექტის კოდი: E0476
 40. 2009-2010 – ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკიხების ეროვნული კვლევა საქართველოში. დონორი: UNFPA. პროექტის კოდი: GE1G41A_2008
 41. 2009-2010 – პოლიტიკური პლურალიზმის შეფასება ელექტორუნლ მედიაში. დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. 
 42. 2008-2011 – გენდერული სწავლების პროგრამის განვითარების პროექტი. დონორები: OSF HESP, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სპეციალური და გაფართოებული პროგრამების დეპარტამენტი. გრანტის კოდი: 065/200910/1
 43. 2008-2011 – უწყებათშორისი და საზოგადოებრივი ზომები საქართველოში ოჯახური ძალადობის აღმოფხვრისათვის: ერთობლივი ძალისხმევა ძალადობის წინააღმდეგ კანონის განხორციელებისათვის. დონორი: გაეროს ნდობის ფონდი (UN Trust Fund)
 44. 2008-2009 – დევნილ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური დახმარება. დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო”
 45. 2008 ოქტომბერი-ივნისი – გენდერული სწავლების ხელშეწყობა საქართველოში. დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP). გრანტის კოდი: 063/06/2008
 46. 2007-2008 – ქართული მედია და მოქალაქეების ინფორმირებული არჩევანი. დონორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი (გრანტის კოდი: G07-0062, G08-0032), კონრად ადენაუერის ფონდი, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (PO# S-08-026)
 47. 2007 იანვარი-დეკემბერი – მოქალაქეთა ინფორმირებული არჩევანი: მედია და არჩევნები. დონორი: საქართველოსა და სომხეთში ევროკომისიის წარმომადგენლობა. პროექტის კოდი: 129145
 48. 2007 მაისი-სექტემბერი – სტუდენტთა სიმპოზიუმი სამხრეთ კავსასიის რეგიონულ უსაფრთხოებაზე. დონორები: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდი და ბაქოს ახალგაზრდული ფონდი.
 49. 2005-2006 – “ცხოვრების განახლების პროექტის” სპეციალისტებისათვის (ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები და სპეციალური პედაგოგები) პროფესიული კვალიფიკაციის განვითარება და მონაცემებზე დაყრდნობილი შეფასების მეთოდოლოგიის განვითარება. დონორი: Save the Children. გრანტის კოდი: 005
 50. 2004-2007 – კრიტიკული სოციოლოგიის სკოლა, სეზონური სკოლები. დონორი: OSF HESP. პროექტის კოდი: E1061
 51. 2004-2006 – სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის სამეცნიერო და სასწავლო ბიბლიოთეკის შექმნა და განვითარება. დონორი: OSF HESP. პროექტის კოდი: E0679
 52. 2004 – განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოზარდების სოციოლოგიური კვლევა და რეკომენდაციები სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისათვის საქართველოს პარლამენტისთვის. დონორი: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”.
 53. 2003-2009 – სოციალურ მეცნიერებებში სამაგისტრო პროგრამების განვითარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. დონორი: OSF HESP. პროექტის კოდი: E0463