რესურსები

კვლევითი ცენტრები, რომლებიც მუშაობენ რუსეთის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის ტრანსფორმაციის საკითხებზე:

ტრანსფორმაციის საკითხებში მომუშავე კვლევითი ინსტიტუტები და პროგრამები:

სხვა სასარგებლო ბმულები: