წიგნები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოს კონტექსტში

ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოს კონტექსტში

ავტორები: მარიამ ამაშუკელი, ელენე ჯაფარიძე

გამოცემის წელი: 2018

© სოციალურ ცვლილებების მხარდამჭერები

განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში

განათლების ამონაგები, დასაქმების ბაზარი და შრომითი კმაყოფილება საქართველოში

ავტორები: მარიამ ამაშუკელი, დიანა ლეჟავა, ნინო გუგუშვილი

გამოცემის წელი: 2017

ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები

ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები

ავტორები: დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი

გამოცემის წელი: 2016

ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია

ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია

ავტორები: დიანა ბოგიშვილი, ირინა ოსეფაშვილი, ელენე გავაშელიშვილი, ნინო გუგუშვილი.

გამოცემის წელი: 2016

ევროპეიზაციის პერფორმანსი - პოლიტიკური და პოპულარული დისკურსები ევროპეიზაციის შესახებ საქართველოში

ევროპეიზაციის პერფორმანსი - პოლიტიკური და პოპულარული დისკურსები ევროპეიზაციის შესახებ საქართველოში

ავტორები: ლია წულაძე, ფლორა ესებუა, ირაკლი კახიძე, ანა კვინტრაძე, ირინა ოსეფაშვილი, მარიამ ამაშუკელი

გამოცემის წელი: 2016

სექსუალური შევიწროება - ქალთა

სექსუალური შევიწროება - ქალთა "უჩინარი" დისკრიმინაცია

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

გამოცემის წელი: 2015

გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

ავტორები: ელენე ჯაფარიძე, მაია ბარქაია, ნინო ჟღენტი, მარიამ ამაშუკელი

გამოცემის წელი: 2014

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემის წელი: 2008

აკადემიური წერა დამწყებთათვის

აკადემიური წერა დამწყებთათვის

ავტორი: ლია კაჭარავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი

გამოცემის წელი: 2007