წიგნები

პუბლიკაციის ტიპი
წელი
ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია

ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია

ავტორები: დიანა ბოგიშვილი, ირინა ოსეფაშვილი, ელენე გავაშელიშვილი, ნინო გუგუშვილი.

სექსუალური შევიწროება - ქალთა

სექსუალური შევიწროება - ქალთა "უჩინარი" დისკრიმინაცია

ავტორი: მარიამ ამაშუკელი

გამოცემის წელი: 2015

გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

ავტორები: ელენე ჯაფარიძე, მაია ბარქაია, ნინო ჟღენტი, მარიამ ამაშუკელი

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემის წელი: 2008

აკადემიური წერა დამწყებთათვის

აკადემიური წერა დამწყებთათვის

ავტორი: ლია კაჭარავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი

გამოცემის წელი: 2007

ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

ავტორი: ზურაბ დავითაშვილი

გამოცემის წელი: 2003

ეკონომიკური სოციოლოგია

ეკონომიკური სოციოლოგია

ავტორი: ლია მეზვრიშვილი

გამოცემის წელი: 2003

არჩევნები და საზოგადოება

არჩევნები და საზოგადოება

ავტორი: მალხაზ მაცაბერიძე

გამოცემის წელი: 2003