თანამშრომლები

ალექსი გუგუშვილი
ალექსი გუგუშვილი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: a.gugushvili@css.ge

 

ლუიზა არუთინოვი
ლუიზა არუთინოვი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: b.arutinov@css.ge

დიმიტრი გუგუშვილი
დიმიტრი გუგუშვილი

ასოცირებული მკვლევარი

ელ-ფოსტა: d.gugushvili@css.ge

 

დიანა ბოგიშვილი
დიანა ბოგიშვილი

მკვლევარი

ელ-ფოსტა: d.bogishvili@css.ge