საერთაშორისო ინდექსები და რეიტინგები

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა ჩაატარა საერთაშორისო ინდექსებისა და რეიტინგების კვლევა საქართველოს განვითარების შესახებ. გაანალიზდა შემდეგი მონაცემთა ბაზები:

გენდერული სხვაობის ინდექსი

გაეროს ადამიანის განვითარების ანგარიშის ინდექსები და რეიტინგები

სოციალური ინსტიტუტები და გენდერის ინდექსი

ქალების ეკონომიკური შესაძლებლობების ინდექსი

ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი 

თავისუფლების სახლი