თვის არქივი: დეკემბერი 2001

პოლიტიკური კონფლიქტების მართვა

ავტორი:რევაზ ჯორბენაძე 

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:194, A5

დაწვრილებით

თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები

ავტორი:გიორგი სანიკიძე, ნინო კიღურაძე

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:218, A5

დაწვრილებით

დასავლეთის ქვეყნების ურბანსოციოლოგია

ავტორი:თამარ სულუხია

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:159, A5

© ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

დაწვრილებით

ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები

ავტორი:ლალი სურმანიძე

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:220, A5

დაწვრილებით

სოციალური მოქმედების თეორიები

ავტორი:იაგო კაჭკაჭიშვილი

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:228, A5

© ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

დაწვრილებით