დღის არქივი: დეკემბერი 29, 2001

ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია

ავტორი:გიგი თევზაძე

გამოცემის წელი:2002

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:107, A5

დაწვრილებით

სოციოლინგვისტიკა

ავტორი:ნოდარ ლადარია

გამოცემის წელი:2002

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:131, A5

© ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

დაწვრილებით

ლექციები პოლიტიკური ძალის თეორიაში

ავტორი:მამუკა ბიჭაშვილი

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:113, A5

დაწვრილებით

გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაცია ევროპაში

ავტორი:კახაბერ კაციტაძე

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:163, A5

© ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

დაწვრილებით

კულტურის სოციოლოგია

ავტორი:ედუარდ კოდუა

გამოცემის წელი:2001

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:293, A5

© ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”

დაწვრილებით