თვის არქივი: სექტემბერი 2012

საქართველო, რუსეთი და ჩრდილოეთ კავკასია: არის თუ არა მტრობა შემთხვევითი?

(სამუშაო ვერსია)

გიორგი ხელაშვილი, სექტემბერი 2012

ჩამოტვირთვა

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) პერსპექტივა – არსებობს თუ არა ევროპული გზა საქართველოსთვის?

თამარ ხუნწარია, სექტემბერი 2012

დაწვრილებით

“საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევები საქართველოში”

ია კუტალაძე, სექტემბერი 2012

დაწვრილებით

ვინ ირჩევს და ვინ ხვდება პრესტიჟულ უმაღლეს სასწავლებლებში? გეოგრაფიული უთანასწორობა აბიტურიენტთა ცენტრალიზებული სელექციის სისტემის პირობებში

მაია ჩანქსელიანი, სექტემბერი 2012

დაწვრილებით

“კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში”

(სამუშაო ვერსია)

ალექსი გუგუშვილი, სექტემბერი 2012

დაწვრილებით