თვის არქივი: დეკემბერი 2013

ქალთა საჭიროებები და პრიორიტეტები საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში

მსოფლიო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ბევრ ქვეყანაში სოფლად და იზოლირებულ ადგილებში მცხოვრებ ქალებსა და გოგონებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე, შემოსავლიან სამსახურზე, ნაკლებად აქვთ ხოლმე მიწასა და სხვა რესურსებზე საკუთრების უფლება, ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი ჯანმრთელობის დაცვაზე, სოციალურ და იურიდიულ მომსახურებაზე, ასევე არა აქვთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობის შესაძლებლობა.

დაწვრილებით