თვის არქივი: დეკემბერი 2014

CSS წლიური ანგარიში

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში 2014 ცენტრის აქტივობებისა და ღონისძიებების შესახებ.
ანგარიში ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე.

კვლევის ანგარიში: „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე საქართველოში“

წინამდებარე კვლევა „გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე” განიხილავს გენდერს სოციალური კონსტრუქციონიზმის თეორიის პერსპექტივიდან, რაც მიუთითებს, რომ გენდერი სოციალურად შექმნილი კატეგორიაა და საზოგადოებაში არსებული გენდერული განსხვავებები ბიოლოგიას არ ეფუძნება. დისკრიმინაცია განიმარტება როგორც ვითარება, სადაც ადამიანს ექცევიან განსხვავებულად მისი გენდერის, რასის, ასაკის, სექსუალური ორიენტაციის ან რაიმე სხვა ნიშნით.

დაწვრილებით

გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

ავტორები: ელენე ჯაფარიძე, მაია ბარქაია, ნინო ჟღენტი, მარიამ ამაშუკელი

დაწვრილებით