აკადემიური წერა (ინგლისურენოვანი)

ავტორი:მაია კალანდაძე

გამოცემის წელი:2007

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:96, A4

ჩამოტვირთვა

დაფინანსება:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:The Academic Writing Course focuses on development of academic writing skills of MA students of Social Sciences, by raising awareness of, practicing and reflecting upon the conventions of written tests. Presented course involves the following topics: The Process of Writing, The Argumentative Essay, The Critique, The position Paper, The Research paper, How to Write a Research Proposal and Thesis Writing Guidelines.