აკადემიური წერა დამწყებთათვის

ავტორი:ლია კაჭარავა, ხათუნა მარწყვიშვილი, ლილი ხეჩუაშვილი

გამოცემის წელი:2007

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:120, A4

ჩამოტვირთვა

დაფინანსება:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:წიგნი მიზნად ისახავს სტუდენტის წერითი უნარ-ჩვევის განვითარებას. მასში განხილულია ტექსტზე მუშაობის ზოგადი პრინციპები, წერის პროცესის შეფასება და წერისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები, ასევე წერის ისეთი ჟანრები როგორიცაა: ესე, არგუმენტირებული ესე, კრიტიკა. სახელმძღვანელოში განხილულია პლაგიატიზმის საკითხი და ტექსტში სხვა ავტორების აზრის გამოყენების ხერხები.წიგნის ბოლოს, ავტორები გვთავაზობენ მართწერის წესებსა და სავარჯიშოებს, ინფორმაციას დოკუმენტების ფორმატის სოციალურ მეცნიერებებში ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაციის (APA) სტილის შესახებ.