სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში

ავტორი:ჰაროლდ კისი

დაფინანსება:წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” (Center for Social Sciences) მიერ, OSI Zug და ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით. 
წიგნის ქართული თარგმანი გამოცემულია «სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრისა» და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის თანამშრომლობით. ქართული თარგმანი © სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2007
ჰაროლდ კისის წიგნის, «სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში», ინგლისური გამოცემის ავტორიზებული თარგმანი (მესამე გამოცემა, ISBN 0205332919), გამომცემელიPearson Education, Inc, Allyn & Bacon. საავტორო უფლებაინგლისურ გამოცემაზე © 2002, 1996, 1989 by Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.

მთარგმნელთა გჯუფი:თეონა ასლანიშვილი, მაია რობაქიძე, ლილი ხეჩუაშვილი, ნინო წერეთელი

მთავარი სამეცნიერო რედაქტორი:ელიზბარ ნადარაია

სამეცნიერო რედაქტორები:ნინო ჯავახიშვილი, ქეთევან მანჯგალაძე

სარედაქციო ჯგუფის წევრები:ზაზა ხეჩინაშვილი, თინათინ ზურაბიშვილი

ენობრივი რედაქტორი:ლია კაჭარავა

დაკაბადონება, ყდის დიზაინი:გიორგი ბაგრატიონი

მოკლე აღწერა:ჰაროლდ კისის წიგნი “სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში” ერთიანდება სასწავლო ლიტერატურის იმ აუცილებელ ჩამონათვალში, რომლის გარეშეც შეუძლებელია რომელიმე მკვლევარს ჰქონდეს სერიოზული პრეტენზია სოციალურ მეცნიერებებში მოპოვებული მონაცემები წარმოადგინოს, როგორც კვლევის სანდო შედეგი. სახელმძღვანელოს მიზანი ძირითადი სტატისტიკური მეთოდების კონცეპტუალური განვითარების აღწერა და სოციალურ მეცნიერებებში მათი გამოყენებაა. ამ მიზნის მისაღწევად მკვეთრი აქცენტი კეთდება თანამედროვე კვლევაში არსებული პრობლემების სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენებაზე, რადგან რეალურად არსებული პრობლემები უფრო ადეკვატურად ახდენენ მეცნიერულ კვლევაში სტატისტიკური ანალიზის აუცილებლობის ილუსტრირებას.