გენდერის საკითხავი ლიტერატურა

ავტორი:კრებული

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:192, A4

დაფინანსება:წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა და გამოიცა “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის’ მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამისა (HESP) და ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” (OSGF) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2007

მოკლე აღწერა:წიგნი წარმოადგენს საკითხავ კრებულს გენდერის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის. მასში წარმოდგენილია 13 სხვადასხვა ავტორის ნაშრომი.