მეოცე საუკუნის მსოფლიო: საერთაშორისო ისტორია 1900 წლიდან

ავტორი: უილიამ რ. ქილორი 
დაფინანსება: წიგნის ქართული თარგმანი მომზადებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ აშშ-ს საელჩოს წიგნის თარგმანის პროგრამის ფარგლებში. 

© ქართულ თარგმანზე – სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2015
© 2011, 2006, 2002, 1997, 1993, 1989 Oxford University Press (ISBN-13: 978-0-19-973634-8)

მთარგმნლები: თამარ ხუნწარია, ბიძინა ჯავახიშვილი 
სამეცნიერო რედაქტორები: ალექსანდრე რონელი, ეკატერინე მეტრეველი

აღწერა: “მეოცე საუკუნის მსოფლიო: საერთაშორისო ისტორია 1900 წლიდან” განიხილავს თანამედროვე ურთიერთობების ისტორიას აშშ-ს, ევროპას, აფრიკას, აზიას, ლათინურ ამერიკასა და ახლო აღმოსავლეთს შორის. წიგნის უნიკალური ანალიტიკური ჩარჩო, რომელიც ძირითადად მოიცავს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებ და არა ინდივიდუალურ ისტორიებს, ეხმარება სტუდენტებს მარტივად გაიგონ, თუ როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ერებს ერთმანეთთან გასული საუკუნის დასაწყისში. წიგნის მეექვსე გამოცემა იდეალური საკითხავია მეოცე საუკუნის მსოფლიო ისტორიის საბაკალავრო და სამაგისტრო, ასევე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო კვლევების კურსებისთვის.