აკადემიური პროგრამების შედეგებსა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა სოციალურ მეცნიერებებში

ანგარიში მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის ფარგლებში: „უმაღლესი განათლების პროგრამების ეფექტურობის განსაზღვრა კარიერული განვითარებისთვის: სოციალურ მეცნიერებებში აკადემიური პროგრამებისა და დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებს შორის შესაბამისობის კვლევა,” რომელიც განხორციელდა 2014-2015 წლებში ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.

კვლევა მიზნად ისახავდა სოციალურ მეცნიერებებში აკადემიური პროგრამების შესაბამისობის განსაზღვრას დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებთან, იმის დასადგენად, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოში კარიერული განვითარებისა და წინსვლისათვის უმაღლესი განათლების პროგრამებს, როგორია დამოკიდებულება განათლების პროგრამების ეფექტურობასა და კურსდამთავრებულთა დასაქმებას შორის, რამდენად მზად არიან კურსდამთავრებულები შრომის ბაზრის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

ავტორები: დიანა ლეჟავა, მარიამ ამაშუკელი