ევროპეიზაციის პერფორმანსი – პოლიტიკური და პოპულარული დისკურსები ევროპეიზაციის შესახებ საქართველოში

ავტორები: ლია წულაძე, ფლორა ესებუა, ირაკლი კახიძე, ანა კვინტრაძე, ირინა ოსეფაშვილი, მარიამ ამაშუკელი

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ, კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელის მხარდაჭერით.

ჩამოტვირთვა

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2016