ფსიქოლოგიური კრიზისული ინტერვენციის გზამკვლევი

ავტორები: თინა სოლომონია, მარიამ ფანჯიკიძე, თეკლე მაყაშვილი, სესილი დარჩია, თინათინ ქარელი, ნინო სირაძე

შინაარსობრივი რედაქტორი: მარინე ჩიტაშვილი

თანარედაქტორები: მარიამ ალანია, ნინო სირაძე, ელენე ჯაფარიძე

სტილის რედაქტორი: ელენე ჩაბრაძე

გზამკვლევი მომზადდა ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“  მხარდაჭერილი პროექტის: “პირველადი ფსიქოსოციალური დახმარების უზრუნველყოფა უკრაინის ომით დაზარალებულთათვის საქართველოში:  ფსიქოგანათლებისა და რეფერალური სისტემის განვითარება და პარა-სპეციალისტების მომზადება”  ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავდა უკრაინის ომში დაზარალებული, საქართველოში მყოფი ლტოლვილების დახმარებას, ასევე ფსიქოსოციალური განათლების და რეფერალური სისტემის განვითარების ხელშეწყობას.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2023

ჩამოტვირთეთ

ISBN 978-9941-501-17-3