ალტერნარატივი – ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოში

არასამთავრობო ორგანიზაცია “სოციალური ცვლილების მხარდამჭერები” (SCS)მართავს პროექტის სედეგების პრეზენტაციას თემაზე:

“ალტერნარატივი – ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები საქართველოში”

ორგანიზატორი: სოციალური ცვლილების მხარდამჭერები – SCS
პროექტის ფინანსური მხარდამჭერი: ქალთა ფონდი საქართველოში
თარიღი: 15 მარტი, 2018, 18:00 სთ.
ადგილი: Impact Hub Tbilisi, ნინოშვილის ქ. #8

ღონისძიების დღის წესრიგი