სტუდენტური პანელი EU Talks სერიის ფარგლებში

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი ორგანიზებას უწევს საჯარო დისკუსიების სერიას EU Talks. დისკუსიები იმართება ცენტრის პროექტის”საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აკადემიურ სივრცეში” ფარგლებში ევროკომისიის Erasmus+ Jean Monnet Activities ფინანსური მხარდაჭერით.

EU Talks სერიის ფარგლებში 16 იანვარს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტური პანელი

ინგლისურენოვანი პანელი / Panel in English

Participants:

  • Ana Badalashvili, Mariam Mardaleishvili, Tbilisi State University, “The institutional fundamentals of European integration of Georgia in accordance with the Association agreement” 
  • Justine Marienfeldt, University of Potsdam, Tbilisi State University, “Europeanization of Georgian Public Administration – A Quantitative Study About Public Service Values and Behavior Among MPA Students” 
  • Moderator: Irine Osepashvili, Center for Social Sciences

ქართულენოვანი პანელი / Panel in Georgian

მონაწილეები:

  • ირაკლი გაბიძაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ვიზა ლიბერალიზაცია და მისი გავლენა განათლებაზე, კულტურასა და ეკონომიკაზე”
  • მიმოზა ტიელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ევროპეიზაციის გავლენა საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაზე”
  • ქრისტინე მარგველაშვილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ევროინტეგრაციის პროცესში”
  • მოდერატორი: მარიამ ამაშუკელი, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

EU Talks სერია იმართება სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის პროექტის “საქართველოს ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება აკადემიურ სივრცეში” ფარგლებში ევროკომისიის Erasmus+ Jean Monnet Activities ფინანსური მხარდაჭერით.