საერთაშორისო კონფერენცია “ევროპეიზაციის პერფორმანსი: საქართველო და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მაგალითი”

2018 წლის 22-23 იანვარს სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრმა უმასპინძლა საერთაშორისო კონფერენციას საქართველოს ეროვნულ საპარლამენტი ბიბლიოთეკაში.

კონფერენცია სახელწოდებით “ევროპეიზაციის პერფორმანსი: საქართველო და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მაგალითი” გაიმართა ცენტრის პროექტის “ევროპეიზაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება ქართულ აკადემიურ სივრცეში” Erasmis+ Jean Monnet პროგრამის თანადაფინასებით. 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა და უხცოელმა მეცნიერებმა და ახალგაზრდა მვკლევარებმა, რომლებმაც დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინეს საკუთარი კვლევის შედეგები საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ევროპეიზაციის პროცესების შესახებ.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა და უხცოელმა მეცნიერებმა და ახალგაზრდა მვკლევარებმა, რომლებმაც დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინეს საკუთარი კვლევის შედეგები საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებში მიმდინარე ევროპეიზაციის პროცესების შესახებ.