გენდერული თანასწორობის შესახებ ქართველი ახალგაზრდების ცოდნის, აღქმისა და დამოკიდებულების კვლევა

ავტორები: ელენე ჯაფარიძე, მაია ბარქაია, ნინო ჟღენტი, მარიამ ამაშუკელი

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ, კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელის მხარდაჭერით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2014

ჩამოტვირთვა