ლელა ჯავახიშვილი

სტაჟიორი

ლელა ჯავახიშვილი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრთან 2018 წლის ოქტომბრიდან თანამშრომლობს. ამჟამად ის მუშაობს კვლევით პროექტზე „ევროპეიზაციის პერფორმანსი“.

     მთლიანობაში, ლელას აქვს კვლევით პროექტებში მონაწილეობის ოთხ წლიანი გამოცდილება. მათგან აღსანიშნავია, კვლევის ასისტენტობა ექსპერიმენტული მიდგომის გამოყენებისას World Vision Georgia-სა და მედია მონიტორინგის ასისტენტობა Heinrich Boell Foundation-ის პროექტში. ამავდროულად, ლელას აქვს  გამოცდილება ინტერვიუსა და ფოკუს-ჯგუფის ჩატარებაში. ამ კუთხით, ის მუშაობდა ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორებიცაა: IPM, Green Box, ISSA, DVV International, Education and Research Association of Politics, We Research, თსუ-ის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი და იუსტიციის სახლის კვლევითი დეპარტამენტი. 

     ლელას პუბლიკაციები მოიცავს კვლევით ნაშრომს საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმ ქალთა საჭიროებების შესახებ, რომელიც შესრულებულია ქართველ მუსლიმთა კავშირთან და TDI-სთან პარტნიორობით, ასევე აღსანიშნავია ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა, რომელიც რუსთავის მერიის დაკვეთით ჩატარდა. 

      მას მიღებული აქვს ბაკალავრის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის მიმართულებაზე. ამჟამად აგრძელებს სწავლას იმავე განხრით, თსუ-ის მაგისტრატურის საფეხურზე.