საზოგადოებასთან ურთიერთობა

ჟურნალი "ლიბერალი" ცენტრი პროექტის "ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში" შესახებ

ჟურნალი "ლიბერალის" სტატია ცენტრის მიერ განხორციელებული პროექტის "ბოლონიის პროცესის შეფასება საქართველოში: ძირითადი მიღწევები და გამოწვევები" შესახებ. 

სტატია ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულის საშუალებით"

http://liberali.ge/articles/view/27161/kvleva-rogor-afaseben-studentebi-shidasauniversiteto-garemosa-da-ganatlebis-khariskhs