პარტნიორები

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი თანამშრომლობს სხვადასხვა ევროპულ და ამერიკულ უნივერსიტეტებთან, კვლევით დაწესებულებებთან, საერთაშორისო და ადგილობრივ ინსტიტუტებთან. ცენტრის პარტნიორები არიან:


პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი
რატგერსი, ნიუ ჯერსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მაუნთ ჰოლიოკის კოლეჯი
სამხრეთ კავკასიის კვლევის ამერიკული ინსტიტუტი
  საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი
კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ibsu შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი