სტატიები

გენდერი, ძალადობა და პოლიტიკა

"გენდერი, ძალადობა და პოლიტიკა"

ელიზაბეტ ფრეიზერი

პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი

ჩამოტვირთვა

მოხსენება მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული გენდერის კვლევაში მე-4 ყოველწლიური კონფერენციის ფარგლებში
6 დეკემბერი, 2012