წიგნები

ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია

ქართული ეროვნული იდენტობა: კონფლიქტი და ინტეგრაცია

ავტორები: დიანა ბოგიშვილი, ირინა ოსეფაშვილი, ელენე გავაშელიშვილი, ნინო გუგუშვილი.

გამოცემის წელი: 2016

გადმოწერა

ავტორები: დიანა ბოგიშვილი, ირინა ოსეფაშვილი, ელენე გავაშელიშვილი, ნინო გუგუშვილი.

გამოცემის წელი: 2016

გადმოწერა