აკადემიური თარგმანები

ნაციონალიზმის შეჩერება

ნაციონალიზმის შეჩერება

ავტორი: მაიკლ ჰეჩტერი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 369, A5

დაფინანსება: წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა და გამოიცა "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის' მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამისა (HESP) და ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველოს" (OSGF) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2006

მოკლე აღწერა: წიგნი გვთავაზობს ნაციონალიზმის დინამიკის ერთიან ახსნას ფართო მასშტაბის დროსა და სივრცეში. სხვა საკითხებთან ერთად მოცემულია ახსნა იმისა, თუ რატომ ეყრდნობა ნაციონალიზმი კულტურულ ჯგუფებს შორის უთანასწორობის სპეციფიკურ ფორმებს და თუ რატომ ხდება ის ხან ინკლუზიური და ხანაც ექსკლუზიური.

ავტორი: მაიკლ ჰეჩტერი

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 369, A5

დაფინანსება: წიგნის ქართული თარგმანი მომზადდა და გამოიცა "სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის' მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამისა (HESP) და ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველოს" (OSGF) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2006

მოკლე აღწერა: წიგნი გვთავაზობს ნაციონალიზმის დინამიკის ერთიან ახსნას ფართო მასშტაბის დროსა და სივრცეში. სხვა საკითხებთან ერთად მოცემულია ახსნა იმისა, თუ რატომ ეყრდნობა ნაციონალიზმი კულტურულ ჯგუფებს შორის უთანასწორობის სპეციფიკურ ფორმებს და თუ რატომ ხდება ის ხან ინკლუზიური და ხანაც ექსკლუზიური.