თანამშრომლები

ალესანდრა რუსო

ინტერნი (2013)

ელ-ფოსტა: alessandra.russo@sssup.it

ბიოგრაფია: ალესანდრა რუსო არის პოლიტიკის, ადამიანის უფლებებისა და მდგრადობის პროგრამის დოქტორანტი; მისი კვლევითი სფეროა "კონფლიქტი და პოლიტიკური სისტემები საერთაშორისო ურთოერთობებში", წმინდა ანას სახელობის უმაღლეს სკოლაში, პიზა, იტალია. მისი სადისერტაციო კვლევითი პროექტის მოიცავს ურთოერთობის შესაძლებლობების რეგიონალიზაციას და უსაფრთხოების კუთხით ურთოერთდამოკიდებულების კლასტერების შექმნას პოსტ-საბჭოთა სივრცეში. მან ერთი სემესტრი გაატარა ოქსფორდის უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთოერთობების დეპარტამენტში, სადაც მუშაობდა პროფესორ ნილ მაკფარლეინის ხელმძღვანელობის ქვეშ. 

მისი კვლევითი ინტერესები მოიცავს შემდეგ სფეროებს: საერთაშორისო ურთოერთობები, უსაფრთხოების კვლევები, შედარებითი რეგიონალიზმი, პოსტ-საბჭოთა პოლიტიკა.

2013 წლის აპრილ-ივნისში ალესანდრა არის სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პროგრამის ინტერნი.