ბლოგი

სასწაულები -  პრაქტიკული კონცეპტუალიზაცია

ელენე ჯაფარიძე  

მასკულინობის კვლევები

"მასკულინობის კვლევები" წარმოადგენს თსუ-ს ბაკალავრიატის სტუდენტების ნაშრომების კრებულს.

გამომცემელი: თსუ გენდერის კვლევის ინსტიტუტი, 2014 

 

 

ინფორმირებული არჩევანის უფლება

ელენე ჯაფარიძე