ბლოგი

რაში მდგომარეობს სწავლების ფილოსოფია

ელენე ჯაფარიძე

ავტონომია და უმაღლესი განათლების რეფორმა საქართველოში - პროფესორების გია დვალის, ზაზა კოკაიას, ვაჟა ბერეჟიანისა და დავით ლორთქიფანიძის მიერ შემუშავებული კონცეფციის საპასუხოდ

წინამდებარე წერილი შემუშავდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს შეხვედრაზე 2012 წლის 7 დეკემბერს

მივიწყებული საგანი

12 ნოემბერი, 2012
მივიწყებული საგანი

სოფო ვასაძე