პუბლიკაციები

"გენდერული თანასწორობის შეფასება საქართველოში საერთაშორისო ინდექსების და რეიტინგების მიხედვით"

ნანი ბენდელიანი, ივნისი 2012

ჩამოტვირთვა


ანგარიში წარმოადგენს საქართველოში გენდერული თანასწორობის შეფასებას გაეროს ადამიანის განვითარების ანგარიშის გენდერული თანასწორობის ინდექსების, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გენდერული განსხვავების ინდექსის, ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის სოციალური ინსტიტუტებისა და გენდერის ინდექსის და ეკონომიკური კვლევის სააგენტოს ქალების ეკონომიკური შესაძლებლობების ინდექსის საშუალებით. ანგარიშის მიზანია საქართველოში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების განსაზღვრა სიღრმისეული კვლევისა და ადვოკატირების კამპანიის დასაგეგმად.