პუბლიკაციები

"ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კანონის იმპლემენტაცია საქართველოში კონტექსტუალური ინტერაქციის თეორიის მიხედვით"

ნინო ჯავახიშვილი, გვანცა ჯიბლაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჩამოტვირთვა

მოხსენება მომზადდა სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ორგანიზებული გენდერის კვლევაში მე-4 ყოველწლიური კონფერენციის ფარგლებში

6 დეკემბერი, 2012