პუბლიკაციები

უნივერსიტეტის ავტონომია, როგორც მორიგი სახელმწიფო მოთხოვნა. საქართველოში უმაღლესი განათლების დეცენტრალიზაციის პროცესის ანალიზი

(სამუშაო ვერსია)

ელენე ჯიბლაძე, სექტემბერი 2012

ჩამოტვირთვა