მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია

ავტორი:ვალერი მელიქიძე

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:152, A4

ჩამოტვირთვა

დაფინანსება:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:წიგნში წარმოდგენილია შემდეგი თემები: გლობალიზაციისა და მსოფლიო პოლიტიკის თეორიები (ორი საზოგადოებრივი სისტემის მაგალითზე), მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ამერიკის შეერთებული შტატები – “უხალისო იმპერია”), ეკონომიკური განვითარება და მსოფლიო პოლიტიკის გლობალიზაცია (ტერორიზმი – პსოფლიო პოლიტიკის ახალი ძირითადი მოთამაშე?), ზოგიერთი გლობალური პრობლემა, როგორიცაა დემოგრაფიული და ეკოლოგიური პრობლემები, ტექნოლოგიები და კულტურა მსოფლიო ურთიერთობებში. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში საუბარია ერაყის შემდგომ გლობალურ პოლიტიკაზე.