სოციოლოგიურ მონაცემთა ანალიზი

ავტორი:ნინო დურგლიშვილი

გამოცემის წელი:2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი:140, A4

ჩამოტვირთვა

დაფინანსება:წიგნი მომზადებული და გამოცემულია “სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა:წიგნში აღწერილია ემპირიული სოციოლოგიური კვლევის სტრუქტურა, გაზომვა, ერთგანზოლიმებიანი სტატისტიკა, კორელაცია და რეგრესია (რეგრესიული ანალიზი, უმცირეს კვადრატთა მეთოდი, გრაფიკული გამოსახვა, ბეტა წონები, გაზომვის დონე), დისპერსიული ანალიზი, ფაქტორული ანალიზი, კლასტერული ანალიზი და მრავალგანზომილებიანი სკალირება.