ახალგაზრდების დისკურსი: ევროპიზაცია ახალ ევროპულ ქვეყნებში და ევროპის საზღვრები

(სამუშაო ვერსია)

ლია წულაძე, აპრილი 2012

სტატია მომზადდა ევროაკადემიის მეორე გლობალური კონფერენციისთვის „ევროპა შიგნით და გარეთ: მრავალრიცხოვანი დამკვირვებლების თვალით დანახული ევროპა და ევროპელები”

ჩამოტვირთვა

გთხოვთ იხილოთ ბმული