დასავლეთის წარმოსახვითი სტრატეგიები ახალი ევროპული ქვეყნების მიმართ და აღმოსავლეთ ევროპის საზღვრები

აკადემიური სტატია

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემულიაCentral European Journal of International and Security Studies (CEJISS), 7 (4), 2013, 107-126.

ჩამოტვირთვა

გთხოვთ იხილოთ ბმული